fredag 7 oktober 2016

Minnesmöte nu på söndag 6/11 kl 14. Välkommen!7 november är det 75 år sedan den legendariska paraden i Moskva, mitt under tyskarnas försök att inta huvudstaden. Svensk-ryska vänskapsföreningen inbjuder till ett minnesmöte söndag 6 november kl 14.00. Adress: Grönviksvägen 113. T-bana till Alvik och därifrån Nockebybanan 12 till Höglandstorget och sedan är det ca 800 meter att gå.
Vi avslutar programmet med en gemensam middag.


Parwin Geschwind ger bakgrunden till dagen som kommer att
uppmärksammas över hela Ryssland:

Vänner, kamrater, bröder och systrar, kom och hedra tillsammans med oss minnet av försvaret av Moskva och den legendariska paraden 7 november 1941.

Nazityskland anföll tidigt på morgonen den 22 juni 1941 Sovjetunionen. Enligt Hitler skulle Sovjetunionen besegras och erövras med blixtkrig på åtta till tio veckor. Kriget på andra världskrigets östfront hade startat, ett krig som skulle bli det blodigaste och mest intensiva som någonsin utkämpats mellan två stater. De sovjetiska försvararna togs med överraskning och led stora förluster under sommaren och hösten. Till Hitlers och tyska arméledningens förvåning kollapsade emellertid inte röda armen, istället hårdnade motståndet efterhand.

Operation Tyfon
Den tyska strategiska offensiven, som heter Operation Tyfon, var planerat att genomföra två kniptångs offensiv, en norr om Moskva mot Kalininfronten, och en annan söder om Moskva Oblast mot västfronten söder om Tula. Den tänkta slutoffensiven mot Moskva inleddes 2 oktober under ledning av fältmarskalk Fedor von Bock. Drygt en vecka senare tog Georgij Zjukov över ansvaret för försvaret av huvudstaden. Sovjetunionens ledare Josef Stalin beordrade att staden skulle försvaras till siste man och stannade faktiskt själv kvar, trots att staden utsattes för intensiva flyganfall oktober-november. Att landets högsta politiska ledning trots allt stannade kvar i huvudstaden bidrog till att stärka försvarsviljan hos såväl stadens försvarare som civil befolkningen.

Slaget om Moskva kan indelas i tre avsnitt. Försvarsstriderna i oktober – november 1941 när den sovjetiska armen, under mycket hårda strider, tvingade fascisterna att övergå till försvar. Den sovjetiska motoffensiven nära Moskva under december 1941 som tvingade fascisterna att retirera från Moskvas närhet. Slutligen, mellan januari och april 1942, den sovjetiska offensiven i riktningen från Moskva som besegrade 38 nazistiska divisioner vilka tvingades på flykt.

De så kallade ”undermänniskorna” höll på att förinta elitstyrkorna i den tyska armen. Det enda som återstod var reträtt, ibland i panik.

Förödande nederlag
Tyskarna var tvungen att snabbt dra sig tillbaks mellan 100 och 250 kilometer. Så slutade nazisternas försök att erövra Moskva. För den nazistiska armégruppen Center var nederlaget förödande.
Med nederlaget utanför Moskva blev tanken på blixtkriget mot sovjetunionen för alltid begravt. Det tyska nederlaget vid Moskva var den första etappen i vändningen i andra världskriget. Den sovjetiska segern utanför Moskva hade en avgörande betydelsen. Den visade världen att det gick att besegra Nazityskland, den tyska armen var inte oövervinnelig. Folken i de naziockuperade länderna fick äntligen nytt hopp om befrielse, vilket förstärkte motståndskampen och den antinazistiska koalitionen i världen. Hela den antifascistiska världen hyllade den sovjetiska armen.

För att höja moralen hos både den civila befolkningen och den Röda Armen beordrade Stalin en traditionell militär parad den 7 November på det Röda torget. Röda Armens soldater marscherade stolt genom Kreml och sedan direkt mot fronten för att möta fienden. Denna parad hade en enorm symbolisk betydelse då den visade att Sovjetunionen fortsatte sin kamp för moderlandet oavsett vilket pris man fick betala. Paraden blev senare en årlig tradition.

Stalins tal vid Röda armen Paraden på Röda torget, Moskva 7 november1941
               
Kamrater, män i Röda armén och Röda flottan, befälhavare och politiska instruktörer, män och arbetande kvinnor, svekfulla angrepp av de tyska banditerna och det krig som har tvingats på oss har skapat ett hot mot vårt land. Vi har tillfälligt förlorat ett antal regioner, fienden har dykt upp vid ingången till Leningrad och Moskva. Fienden räknade med att efter det allra första angreppet skulle vår arme spridas för vinden och vårt land skulle tvingas på knä. Men fienden missbedömde situationen allvarligt.

Det fanns tider då vårt land var i ett ännu svårare läge. Kom ihåg år 1918 när vi firade första årsdagen av oktoberrevolutionen. Tre fjärdedelar av vårt land var vid denna tid i händerna på utländska interventionister. Vi hade inga allierande, vi hade ingen Röda armén, vi hade bara börjat skapa den; det fanns brist på mat, vapen och kläder för armén. Fjorton stater gick till angrepp hårt mot vårt land. Men vi blev inte förtvivlade, vi förlorade inte modet. Vi har idag en fantastisk armé och en strålande marin som försvarar med sina liv frihet och självständighet i vårt land.
Kamrater, män i Röda armén och Röda flottan, män och kvinnor och partisaner, hela världen ser er som den kraft som kan krossa de tyska inkräktarna. De förslavade folken i Europa som har fallit under oket av de tyska angriparna ser er som sina befriare. Var värdiga detta uppdrag! Kriget ni utkämpar är ett befrielsekrig, ett rättvist krig.

Död åt de tyska inkräktarna!

Leve vårt ärorika fosterland, dess frihet och självständighet!


                Bästa medlemmar

Nu när hösten är som vackrast ska vi
hedra försvaret av Moskva, som in-
träffade 1941 - en viktig händelse att 
uppmärksamma.
Läs på hemsidan http://www.svensk-ryska.se

Vi ska hålla till en trevlig lokal i 
Nockeby, här följer en beskrivning
av färdvägen som inte var så krånglig 
som jag först trodde. Jag var därute
idag och rekognoscerade.

Men ni tar er till Alviks T-banestation
för att därifrån ta Nockebybanan till
hållplatsen Nockebytorg, tar cirka 
10 minuter. Tåget avgår från Alvik
13.18 eller är ni snabba på foten kan 
ni ta ett som går 13.38 för att komma 
fram till 14.00. Det tar cirka 10 minuter
att gå ner till lokalen.

Vid Nockebytorg går man över spåren
och passerar Engströms (en coop-butik)
och håller till vänster ner på Nockeby-
vägen till des Djuravägen dyker upp
oooh då blir det att ta till höger och följa
den tills ni kommer till Grönviksvägen 
och då ser ni två vita flerfamiljshus fram-
för er, mellan husen finns en gångväg 
är markerad med marschaller.


VÄLKOMNA


PROGRAM


Vi inleder med att stå upp och
sjunga Sovjetunionens nationalsång (den
är idag Rysslands nationalsång men med
reviderad text).
         
Sen kommer Mario Sousa och håller ett före-
drag och visar bilder till detsamma.

PAUS
Kaffe eller te och bulla

Rysk musik:
Valery Dralov med sitt dragspel
Cirka 17.00 avslutar vi aftonen med en gemensam
måltid. Lokalen är tillgänglig till 21.00 så då kan vi 
mötas i samtal 

Kostnad: Fika och bröd 20 kr
Soppa, bröd och ost, enkel dryck 30 kr

Hälsar er
Barbro Kjelkerud
Inga kommentarer: