tisdag 21 januari 2020

Årsmötet uppskjutet

===== OBS! Årsmötet uppskjutet! ====
 

Årsmötet är uppskjutet till lördag 25 april,  kl 12.30 - 14.30, Victor Jara-lokalen, Pontonjärgatan 36, Stockholm, T-bana Fridhemsplan.


Kom ihåg att betala din medlemsavgift på 200 kr per år (100 kr pens., stud. eller arbetslös).
Bankgiro 5106-5357.

På mötet behandlas:

- Dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Årsredovisning
- Revisorernas berättelse
- Motioner med föreningsstyrelsens yttrande
- Föreningsstyrelsens förslag
- Valberedningens förslag

Förutsatt att du meddelat föreningen din gällande epostadress får du allt material senast 28 februari. Motioner ska vara inne senast 14 februari. sv.rysk@gmail.com

 

Inga kommentarer: