måndag 19 december 2022

Årsmöte söndag 29 januari

Svensk-ryska kallar härmed till årsmöte söndag 29 januari kl13-16. Kallelse kommer med Nordpolaren inom kort.

Om du inte får Nordpolaren de närmaste dagarna skriv till sv.rysk@gmail.com och meddela din aktuella epostadress. Motioner måste vara inne till 29 december.

Har du inte betalat medlemsavgiften, gör det snarast på bg 5106-5357, Svensk-ryska vänskapsföreningen. 200 kr (100 kr för pensionär/studerande/arbetslös).

söndag 11 december 2022

Ukrainskt facit

Under den s k Majdanrevolutionen 2014 omkom 103 demonstranter och 13 polismän.


Fredsaktivisten Agneta Norberg har sammanställt ett bakgrundsmaterial om konflikten i Ukraina. Innehållet står hon för personligen.

Helt klart är att Ukrainafrågan har drivits av svenska media och myndigheter på ett sätt som  syftat till att försvårar om inte omöjliggör ett normalt vänskapsarbete med Ryssland och dess folk.