måndag 5 juli 2021

Russofobin genom historien

Russofobi har präglat Sverige och dess historia, och den lever kvar än idag. Fenomenet tål att uppmärksammas mer. I följande länk finns en artikel om detta ämne från kulturtidskriften "Förr och nu". 

http://www.forrochnu.se/ledare-iv/

Inga kommentarer: