söndag 11 december 2022

Ukrainskt facit

Under den s k Majdanrevolutionen 2014 omkom 103 demonstranter och 13 polismän.


Fredsaktivisten Agneta Norberg har sammanställt ett bakgrundsmaterial om konflikten i Ukraina. Innehållet står hon för personligen.

Helt klart är att Ukrainafrågan har drivits av svenska media och myndigheter på ett sätt som  syftat till att försvårar om inte omöjliggör ett normalt vänskapsarbete med Ryssland och dess folk.

Kuppen i Ukraina 2014.

För  8 år sedan, i februari, 2014, genomfördes en kupp i Ukraina. USA var aktivt verksam vid detta olagliga regeringsskifte som genomfördes med hjälp av följande personer:

USA:s vice utrikesminister, ansvarig för Europafrågor,Victoria Nuland

framlidne USA-senatorn, John Mc Cain, och

USA:s ambassadör i Kiev, Geoffrey Pyatt.

De var aktiva medhjälpare och stöd till  högerkrafterna partiet Svoboda och Högersektorn.  Stora USA-tidningar som New York Times applåderade kuppen  och uttryckte sin belåtenhet över att en "blomstrande demokrati" nu fått makten i Ukraina.

De  som tagit  makten i  Kiev var Svoboda-partiet, ett nynazistiskt parti och Högerssktorn, ultra-högernationalister, som Washington strött pengar över.

USA hade investerat  5 miljarder dollar för att uppnå detta mål.   "Vi ska hjälpa Ukraina att ge dem den framtid de förtjänar", sa Victoria Nuland. Västs massmedia har konsekvent strukit ordet  NYNAZISTER  i rapporterna från dessa omvälvande händelser.

Personer,med synnerligen tvivelaktig politisk bakgrund,  inom Svobodapartiet  och  Högersektorn fick nu  nyckelposter i försvaret, polis-och juristväsendet, utbildning och  ekonomi.

Den allra första lagändringen som kuppmakarna   genomförde, 2014,var att införa förbud mot att använda det ryska språket. De som styr är  efterföljare till Stepan Bandera, som deltog i massmorden av judar och polacker under andra världskriget på tidiga 40-talet.

Faktum är att västvärlden, som säger sig hylla demokratiska värden, deltog i att  installera en regim där nazister ingår. 

Jag vill påminna om  att en och en halv miljoner judar mördades av nazisterna och deras samarbetsfolk i Ukraina under tidiga 40-talet, 1,4 miljoner sammantaget.

Den rysktalande befolkningen i östra Ukraina, Donbass, reagerade starkt negativt mot denna nya regim i Kiev. De genomförde stora fredliga demonstrationer i Donetsk och Lugansk. Skälet till detta uppror  var fr.a. att det ryska språket förbjöds. Donbass är praktiskt taget  helt rysktalande. Demonstrationerna som inledningsvis var fredliga, slogs  brutalt ner  av  Azovbataljonen. Dessa stridigheter har pågått i 8 år och krävt nära 14 000 dödsoffer.

Medias  tystnad i väst.

 Västvärldens  media har förtigit  dessa ohyggliga brott. Detta krig är fronten i ett större krig som USA och dess Nato-allierade för mot Ryssland. Det yttersta målet för detta krig är regimförändring i Moskva .Den multipolära världen ska kvävas i sin linda.USA har förhoppningar om att detta krig ska fortgå under lång tid, för att försvaga Ryssland.

Ukraina formligen sköljs över av en flodvåg av vapen och förhindrar en politisk lösning av konflikten. Vi kommer att få ännu fler "avslöjanden" om ryska grymheteter. USA vill tvinga Moskva att använda ännu mer av sina resurser på militären .USA har länge haft planer på att dela upp Ryssland i mindre regioner på liknande sätt som USA/Nato gjorde i Jugoslavien.Visionen är att ta full kontroll över den ryska landmassan och deras resurser av gas, olja,  timmer,  och  bördiga jordbruksområden.

Under de gångna 500 åren har Ryssland invaderats av Polen 1605, av Sverige 1707, Frankrike 1812, av Tyskland 1914 och 1941. Idag ämnar Washington/London/Paris/Berlin /Bryssel-axeln ha kontroll över  hela planeten och är beredda att offra  den nation som står i vägen. Det fanns de i USA och Storbritannien som gärna skulle ha velat slutföra Hitlers krig mot Sovjetunionen.

President Gorbatjov föreställde sig  något naivt att det skulle kunna finnas ett "gemensamt europeiskt hem" där öst och väst kunde leva tillsammans.Gorbatjovs drömmar förstördes av president Clinton som ville utvidga Nato österut och bekämpa Ryssland.

Den nuvarande tyske kanslern, Olaf  Scholz, höll ett aggressivt tal i Prag den 29 augusti 2022. "Vi kan inte åse att fria länder suddas ut från kartan och försvinner bakom en järnridå."

För att möta detta påstådda hot  ämnar Tyskland leda ett utvidgat militariserat EU till att omfatta Balkan,  Ukraina, Moldavien och Georgien . Därför måste EU bli starkare. "Nato är garanten  för vår säkerhet" sa  den tyske förbundskanslern Olaf Scholz, som uttryckte  stor belåtenhet över att president Biden är en trogen transatlantisist. "Men det kräver en tydlig kommandostruktur," sa han. "Vi kommer att ta detta ansvar när vi leder "snabbinsats styrkan 2025". Scholz sa vidare att Litauen kommer att upprustas med tysk hjälp..

                                                                                                                                                                                                                                                   CIA och NED i Ukraina.

USA:s underrättelsetjänst Central Intelligence Agency, CIA, har tränat nazistiska styrkor  i Ukraina sedan 2015. De tränades bl.a. att använda de vapen som USAs vapenhandlare levererat till Ukraina:  bl.a. Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon.

USAs hökar talar om att stoppa nästa Hitler (som de alltså menar är Rysslands president Vladimir Putin) men samtidigt  har Washington aktivt stöttat nazister i Ukraina som i sin tur har god kontakt med nynazisterna  i USA. Vid en omröstning i FN om att " bekämpa glorifiering av nazism, nynazism och andra verksamheter som göder  rasism", var det bara två länder i FN:s generalförsamling som röstade emot: Ukraina och USA. 

Andra länder har gett militärt stöd till Ukraina. Storbritannien  har t.ex. slutit rader av militära avtal med Kiev, och  investerat 1,7 miljarder £  för att stärka Ukrainas havsstridskrafter, vilket innebär att förse Ukrainas stridsfartyg med missiler och  avskjutningsramper. Dessutom har de konstruerat marinbaser vid Svarta havskusten  och i Azovska sjön som ligger mellan Ukraina, Krim och Ryssland.

Dessutom har en herre vid namn Eric Prince bidragit stort. Han bildade Blackwater, alltså de som för krig mot betalning, legosoldater alltså. Blackwater har bytt namn och heter numera Academi, som är känd för att förse CIA, Pentagon och State Department med   militär utrustning och personal för deras hemliga operationer (som även omfattar tortyr och mord) och  som gjort Blackwater stormrika. Eric Prince´vill  skapa en privat armé i Ukraina genom ett partnerskap mellan det brittiska Lancaster 6 Companiet, som har sänt  legoknektar  till Ukraina, mellanöstern och till flera länder i Afrika.

National Endowment for Democracy - NED


NED:s president Duane Wilson medgav vid ett möte om Ukraina, den 4 mars, 2022, att Ukraina varit världens fjärde största mottagare av NEDs  stöd  till  olika organisationer och  projekt runt om i landet. Han medgav  vidare att Ukraina har varit en viktig partner sedan 1989, alltså före självständighetsförklaringen 1991.

USA:s krafter infiltrerade  redan då Ukraina  för att via NED ge ekonomiskt  stöd till det civila samhällets organisationer (nynazistiska grupperingar ej undantagna). NED:s arbete i Ukraina var en kopia av deras arbete i Jugoslavien. Där skapade de  ungdomsgrupperna Otpor. Liknande ungdomsgrupper skapades  i Ukraina. 2020 gav NED 4,6 miljoner dollar till organisationer i Ukraina att användas för att skapa medvetenhet om Rysslands (påstådda) omfattande brott mot mänskliga rättigheter på halvön  Krim och i hela östra Ukraina. I dessa områden skulle NED  bidra till att  skapa motstånd mot Ryssland.

Olha Aivagurski, ledare för NED i Ukraina, anförde vid en intervju, att hennes arbete inom NED var att fokusera på ryska krigsbrott. Ukrainska arméns krigsbrott skulle avfärdas. Russia Today har visat de omfattande övergreppen  i dokumentärfilmen: "Donbass igår, idag och i morgon." Filmen visar utgrävningar av massgravar i Donbass där det framkom att  nynazister massakrerat och begravt hundratals civila.

I februari 2022 fick NED  bråttom att rensa ut alla dokument ur sin databas. Utrensningarna rörde framför allt de projekt de bedrivit i Ukraina. Grävande journalister  lyckades trots detta  få tag på en hel del informationer. Tidigt på dagen  den 25 februari fann man att NED gett 22, 394 242 miljoner dollar till olika typer av projekt med början  2014 och framåt.

Samma dag granskades återigen  NED:s datorer, nu sent på kvällen. Då blev svaret: "no results found". Allt var borttaget. Att sudda  bort NED;s dokument var absolut nödvändigt för att inte avslöja Bidens stora lögn, som även svensk media trumpetat  ut:  Den ryska invasionen var helt "oprovocerad."


Azovbataljonen

I frontlinjen i Donbass befinner sig Azov-bataljonen-Kievmilitärens  specialregemente,  tränade av  USAs och Natos miltära rådgivare. De har utmärkt sig för sin grymhet i sina anfall mot den rysktalande  befolkningen i Donbass. Denna militära enhet bildades ,2014. Deras uppgift är att bekämpa de ryska separatisterna i Donetsk och Lugansk. De döljer inte sin ideologiska bakgrund och bär öppet uniformer med SS-symboler och hakkors-svastika.

Deras ledare, Evgeniy Biletskiy, betonar i sina tal följande: "Det historiska uppdraget som nationen har i denna avgörande tid är att leda den vita rasen i världen i en kamp för slutlig seger för deras överlevnad." Bataljonen har fått internationellt ekonomskt stöd och träning av såväl Kanada som USA.  Azovbataljonens ledare var Rinat Achmatov. Han var ägare till Azovstal, stålverket i Mariupol.

Filmaren, Serhy Kuzin, säjer: "Achmatov är en mafioso.Han kallades Gudfadren inom Donetsk klanen" Achmatov  var medlem  i Ukrainas rada,alltså parlamentet, under flera år. Det finns ett "Institute for Statecraft", i London, samma företag som sponsrade "De vita hjälmarna" i Syrien vid kriget där.

I juli 2016 besökte fem höga ukrainska militärer Storbritannien. De talade öppet om sina militära operationer bakom fiendelinjen i den separatist -kontrollerade Donbassregionen.De talade öppet om mördandet av motståndsmän och förstörelsen av infrastrukturen. Det finns en liknande bataljon, Aidar, som terroriserar invånarna fr.a  i Lugansk.

Azovbataljonen har inte dolt att de fått ekonomiskt stöd från den rätt omfattande ukrainska diasporan i USA och Kanada.  Kanadensiska militära ledare deltog   i möten med bataljonen, 2018. De uttryckte oro över att media skulle avslöja detta för allmänheten.

Medlemmar i Azovbataljonen har poserat på foton tillsammans med representanter från USA:s nynazister. Nato och Sverige stöder idag dessa styrkor som genomför ett regelrätt krig mot Donbass befolkning varvid tusentals har dött och tusentals har skadats. CIA har dessutom befunnit sig i landet sedan 2015  och tränat nazistiska styrkor fr.a. i att använda de skjutvapen som USA sänt  i stora containrar till Ukraina.

Bakteriologiska vapenlaboratorier  i Ukraina


USA:s ambassad i Kiev  har erkänt att det finns biologiska laboratorier i Ukraina som står under Pentagons kontroll. USA;s talespersoner  i Washington, förnekar detta, och säjer att vetenskapligt arbete har utförts för fredliga avsikter. Allt tal om annat  avvisas som "rysk desinformation". Den 14 april 2022, togs denna fråga upp vid utfrågning av president Zelenskyj, premiärminister Sjmygal och hälsovårdsminister Stepanov.

Med hänvisning till serbisk och bulgarisk media har USA mer än 400 bakteriologiska laboratorier runt omkring i världen, inklusive minst 15 i Ukraina. De är i USA:s ägo och de finansieras av USA:s försvarsdepartement. Laboratorierna finns i Odessa, Vinnytsa, Uzjgorod, Lvov (tre), Kiev (tre), Cherson, Ternopol och nära Krim och Lugansk.

Biolaboratorierna  installerades under Viktor Jusjtjenko och Julia Tymosjenkos ledarskap den 29 augusti 2005. Budgeten var 2,1 miljoner dollar och betalades av USA:s försvarsdepartement.

Minskavtalen

Det har gjorts allvarliga försök att lösa de rysktalande folkens önskan om en viss självständigher  i östra Ukraina. 2014 när strider hade inletts tog Ryssland initiativ till fredsförhandlingar mellan de berörda. Parterna inbjöds till Vitryska republikens huvudstad Minsk.Där beslöts följande:

Minsk I
. Följande länder, Ukraina, Ryssland, folkrepubliken Donetsk och folkrepubliken Lugansk undetecknade ett  dokument  den 5 september 2014.

Minsk II. Tyskland och Frankrike deltog i dessa förhandlingar och Ryssland och Ukraina undertecknade  avtalet i februari 2015.

* Trygga ett omedelbart ömsesidigt eldupphör.

* Säkra OSSE:s möjlighet att genomföra övervakning och kontroll av eldupphöret.

* Decentralisera makten enligt den ukrainska lagen om självstyre i regionerna Donetsk och Luhansk, enligt lagen om särskild status.

* Trygga en stadigvarande övervakning av den rysk-ukrainska gränsen och säkra OSSE :s möjligheter att kontrollera säkerheten i gränszonerna i Ukraina och Ryssland.

* Omedelbart befria alla fångar och olagligt gripna personer.

* Anta en lag om otillåten förföljelse eller straffande av personer som var inblandade i händelser som inträffade i regionerna Donetsk och Luhansk i Ukraina.

* Fortsätta en inkluderande nationell dialog.

* Vidta åtgärder för att förbättra den humanitära situationen i Donbass-området.

* Möjliggöra förtida val i enlighet med den ukrainska lagen om självstyre i regionerna Donetsk och Luhansk

* Föra ut olagliga väpnade grupper, krigsmateriel, krigare och legosoldater från Ukrainas territorium.

* Anta ett program för ekonomisk tillväxt och återupprättande av Donbass-områdets livskraft.

* Garantera personlig säkerhet för dem som deltar i konsultationer.

 
Kriget i Ukraina handlar om regimförändring i Ryssland.

Bruce Gagnon intervjuad av Finian Cunningham:

Vi bör se Rysslands militära intervention i Ukraina som ett svar på 8 år av obarmhärtiga, militära anfall av den Nato-beväpnade Kiev-militären mot den rysktalande befolkningen i Donbassregionen. Nära 14.000 människoliv har släckts av den rysshatande militären.

Vi såg inga fördömanden av västsvärldens styrande eller  av västs media inför detta mass-dödande som även omfattade barn.Utvidgningen av kriget utgör fronten i ett större krig som USA och Nato bedrivit mot Ryssland.

Det yttersta målet för kriget är att störta den ryska regeringen. På det sättet ska väst förhindra att det uppstår en multipolär  värld. Kina står på tur efter Ryssland och där spelar Taiwan samma roll som Ukraina som ett verktyg för destabilisering. Utgången av kriget är viktigt för att underminera, destabilisera och lägga  Ryssland under sig .Därför pågår det kriminella flödet av vapen in i Ukraina...för att förhindra en fredlig lösning.

USA/Nato/Kiev kommer sannolikt att skapa fler "händelser" för att vinna  informationskriget mot Ryssland....ett krig som västvärldens journalister deltar i.  2019 lade tankesmedjan, Rand Corportion, fram en studie: "Att överanstränga och destabilisera Ryssland". USA vill därför självfallet inte att det ska inledas några fredsförhandlingar melan Ukraina och Ryssland. USAs avsikt är att skapa ett inflammerat sår längs den ryska gränsen mot Ukraina och tvinga Moskva att satsa sina resurser på militären.

USA skyllde folkmordet i Butja på Ryssland för att skicka  ännu mer militär utrustning och vapen. Ryssland förnekade att den ryska militären  uppehållit  sig där då. Flera oberoende  journalister säjer att detta var  arrangerat av de ukrainska styrkorna och lägga skulden på Ryssland.  De ryska styrkorna lämnade Bucha den 30 mars. Den 31 mars sade Buchas borgmästare att ryssarna hade lämnat staden.Den 1 april  presenterades ytterligare  en video som visade samma sak.Den var gjord av Bucha City Counci lDeputy. Ingen av dem nämnde något om en massaker eller att det låg döda kroppar på gatorrna. Den 2 april tog Ukrainas styrkor över Bucha och den 3 april började väst att rapportera  om massakerna.

USA-Nato-Kiev har återkommande rapporterat att ryska soldater  dödat civila men varje rapport har saknat faktabas. Det senaste  försöket var när den ukrainska armén bombade Kramatorsk, då de använde  Totjka-U raketer den 8 april. Dussintals civila dödades och ett 100-tal skadades .Ukrainas president, Volodomyr Zelensky, skyllde snabbt allt detta på Ryssland. Denna typ av missiler  har en mycket omodern teknologi som inte längre används av den ryska armén. Bevis har lagts fram att just ,Tochka-U, var ett favoriserat  vapen i den naziledda Kiev regimens armé för att  beskjuta Donbas-regionen.

Kramatorsk är belägen inom den rysktalande regionen som den ryska armén är i färd med att befria från den nazistledda Kiev-armén Att Ryssland skulle beskjuta sitt eget folk har ingen grund.Den ukrainska armén skapar den ena påhittade  grymheten efter den andra som ryska armén ska ha utfört allt för att vända världsopinionen mot Ryssland. USAs avsikter med kriget i Ukraina är att i slutändan åstadkomma regimförändring i Ryssland. Planen är att bryta upp Ryssland i mindre enheter på liknande sätt som i Jugoslavien.Därefter kan USA ta kontroll över Rysslands landmassa, och exploatera landets  gas,olja,timmer och jorbruksarealer. USA för ett tvåfrontskrig mot Ryssland.Samtidigt som kriget i Ukraina pågår USAs stora,stridsövning, Cold Response, i norra Norge, bara någon mil från den ryska gränsen.

USAs och EUs  militära storföretag gör massiva vinster på detta krig och önskar att det ska fortgå i månader... gärna år. Ländernas vapenlager töms och vapenföretagen hoppas på ett långt krig för att sälja sina nyaste vapen.Här spelar media en avgörande roll som verkty att demonisera Ryssland och bidrar till att trappa upp kriget..."Ryska soldater våldtar unga flickor i Bucha".

Vi har väl inte glömt USA-senatens förhör 1975, som påvisade CIA:s kontroll av massmedia? Då avslöjades att 400 journalister över hela världen vidareförmedlade  nyheter som CIA levererat. Det  hette "Operation Mockingbird". Jag är övertygad om att den s.k. "Bucha Rape Story" var en produkt av Företaget (Företaget= CIA, min anm).


Sverige skickar pansarskott

Sveriges regering har anammat Washingtons berättelse under alla de månader som gått sedan Rysslands "speciella operation" i grannlandet Ukraina. Något rimligt skäl till Rysslands agerade har inte beaktats. Rysslands president,Vladimir Putin,  har fått bära huvudansvaret för invasionen. Rapporteringen har varit pinsamt, ja, plågsamt ensidig och fortsatt att vara så alltsedan kriget inleddes.

Alla riksdagspartier har stått eniga bakom denna  hållning. Inte ens Vänsterpartiet förmådde prestera en egen analys utan följde regeringens linje. Flera medlemmar har lämnat partiet av denna anledning, inklusive jag själv. Jag har själv fått erfara denna hets mot  oliktänkande av bl.a. Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Vänster i Svenska kyrkan där jag var medlem i många år.

De uteslöt mig ur organisationerna,utan att först kontakta mig. De byggde sitt beslut på en artikel i Expressen som gjorde sak av att jag på Facebook skrivit: "Jag tycker att Ryssland ska stanna kvar i Ukraina tills de kastat ut nazisterna."

Facebook har även uppträtt på ett rätt otäckt sätt: Varje gång jag tagit upp frågan om Ukraina har jag blivit avstängd. 29 dagars avstängning vid tre tillfällen. Nu har jag 10 dagar kvar av den senaste avstängningen.

Det neutrala Sverige levererar tusentals  pansarskott till Ukrainas militär. Det är ett vapen som trots namnet kan användas mot mycket annat än pansar. Svenska myndigheter har inga möjligheter att kontrollera var vapnen tar vägen när de väl kommit fram till stridszonen i Ukraina. I östra Ukraina är  risken  att de hamnar hos den nazistiska Azov-bataljonen.

"Ukraina är världens enda nation som har en nynazistisk formation i sina väpnade styrkor", skrev en korrespondent för den USA-baserade tidskriften The  Nation 2019. Stödet för Ukrainas  krig minskar  i Europa, särskilt i Tyskland, Frankrike och Italien men även i Tjeckien.  Dessa länder  är inte längre angelägna om att skicka vapen till Ukraina eller att fortsätta kriget mot Ryssland.

Antikrigsprotesterna i Tyskland understryker  detta plus det interna partitrycket  som förbundskansler, Olaf Scholz, står inför. Ukraina tappar stöd även utanför väst, och mindre än en tredjedel av FN:s 193 medlemmar är villiga att ställa sig bakom  resolutioner  som fördömer Ryssland.  Världsopinionen har börjat vända sig mot Ukraina och dess USA-stödda krig.


Tillägg 1. Sovjetunionen besegrade de tyska nazisterna 1945

men till ett ohyggligt pris: 27 miljoner människor dog.

15 storstäder och 1710 mindre städer blev sönderbombade,

70 000 jordbruksbyar nedbrända.

60 miljoner bostadshus sönderbombade

25 miljoner människor hemlösa.

32 000 industribyggnader förstörda

10 000 kraftstationer, 3 000 oljekällor,

över 1 000 kolgruvor raserade

65 000 km järnvägsräls och 86 000 km motorvägar.

Nazisterna transporterade till Tyskland:

14 000 ångkraftverk, 1 400 turbiner, 11 300 elektriska generatorer

Omkring 100 000 kollektivjordbruk förstördes

Nazisterna slaktade eller förde dem till Tyskland:

7 miljoner hästar,17 miljoner nötboskap,

20 miljoner nötboskap,20 miljoner grisar,

27 miljoner får och getter,110 miljoner höns och kycklingar

40 000 sjukhus och medicinska centra förstördes.

64 000 skolor och läroverk sattes i brand.

43 000 folkbibliotek med 100 miljoner böcker brändes ner.

Likaså  44 000 teaterbyggnader,3 000 kyrkobyggnader, 400 museér.

Vid första folkräkningen efter kriget fanns det över 18 år:

31 miljoner män 52 miljoner kvinnor.

Källa: Fathering the Unthinkable,1983.Brian Easleay,professor.


Tillägg 2. Kievs svartlistining av oliktänkande

Den 6 juli ,2022, publicerade, "Center for Countering desinformation"  i Ukraina , en lista över personer runt om i världen,  "som använder sig av en retorik som står i samklang med den ryska propagandan". Ledaren för "Centret mot desinformation", Andriy Shapovalov, kallar dessa personer för "informationsterrorister". På denna lista  återfinns diplomater, professorer, politiker, journalister och  tidigare CIA-anställda.

Där finns namn som  Glenn Greenwald,journalist, Tulsi Gabbard,politiker, John Mearsheimer,statsvetare, Jeffrey Sachs, ekonomiprofessor och  Jan Öberg, fredsforskare, Lund, Sverige.


Tillägg 3.  President Obamas  rådgivare Zbigniew Brzezinski om Ukraina.

1997 publicerades boken, The Grand Chessboard eller Handbok i världsdiktatur, av Zbigniew Brzezinski.

Han var president Carters och president Obamas rådgivare.

Där har han gjort upp planer för vad USA bör göra för att uppnå världsherravälde.

På sidan 84 finns  en tidslinje för NATO  i Europa:

1. 1999 bör de första  centraleuropeiska länderna vara tillåtna att vara medlemmar i Nato trots att deras medlemskap i EU inte kan inträffa förrän 2002 eller 2003.

2. Under tiden bör EU inleda associeringsavtal med de baltiska republikerna och Nato bör på samma sätt föra fram frågan om deras medlemskap i Nato. Detta gäller även Rumänien vars medlemskap bör vara avklarat 2005  Samma sak gäller Balkan.

3. De baltiska ländernas medlemskap kommer att påskynda Sveriges och Finlands medlemsskap.

4. Förutsatt att  Ukraina  gjort framsteg i landets reformer  och börjat identifiera sig med de centraleuropeiska länderna, borde landet bli berett för seriösa förhandlingar om medlemskap i  både EU och Nato.

 Agneta Norberg

Inga kommentarer: