torsdag 26 januari 2023

Operation Z En analys av Ukrainakriget och dess orsaker. Jacques Baude, 2022.

   Agneta Norberg sammanfattar och rekommenderar en bok som alla bör läsa.


Operation Z

En analys av Ukrainakriget och dess orsaker. Jacques Baude, 2022.Den 24 februari 2022 meddelade Rysslands president,Vladimir Putin, i ett tal i rysk TV sitt beslut att ingripa militärt i Ukraina på begäran av republikerna Donetsk och Lugansk, vars självständighet han hade erkänt tre dagar tidigare.

”Ryska armén har anfallit Ukraina” blev en stor nyhet över hela världen. Därefter följde dagar som blev månader av reportage i Rapport, Aktuellt och Agenda om Rysslands ”oprovocerade” anfall av Ukraina.

Någon förklaring eller bakgrund till president Putins beslut gavs aldrig. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet ja även s.k vänstertidningar som t.ex. Flamman förmedlade samma bulletiner. Den USA-stödda kuppen i Kiev och dess nya naziinspirerade regering verkade inte ha stort nyhetsvärde. Inte heller det faktum att den sittande presidenten Viktor Janukovich, som drevs i landsflykt 2014 och att en av de allra första lagändringarna var att det ryska språket skulle förbjudas.

Azovbataljonens grymheter och totala förstörelse av Donbass eller Mariopol i östra Ukraina fick heller aldrig plats i nyhetsflödet. Jag visste ju från andra källor att folket i Donbass enträget bett Ryssland om hjälp för att stoppa Azovbataljonens beskjutningar och dödande, att det rådde ett inbördeskrig och att 14.000 människor, hade dödats.

Ingen västlig nyhetskälla rapporterade om detta dödande som fortsätter än i denna dag.Diskussionen om detta krig pågick på Facebook. Där skrev jag, Agneta Norberg, 2022: ”Jag hoppas att Ryssland stannar kvar i Ukraina tills de kört ut nazisterna!”
Kvällstidningen Expressen snappade upp detta mitt yttrande och slog upp det stort. ”Sveriges Fredsråds ordförande”, Agneta Norberg, hoppas att ryssarna stannar kvar i Ukraina”.

Detta citat uppmärksammades av Svenska kvinnors Vänsterförbund och i Svenska Kyrkan, där jag sedan länge varit medlem och verksam. De meddelade kort att jag hade uteslutits ur nämnda föreningar. Men jag befinner mig i celebert sällskap när det gäller denna förföljelse: Kungliga Musikaliska Akademien uteslöt dirigenten Valerij Georgiiev för att han inte med tillräcklig emfas uttryckt sitt fördömande av den ryska invasionen i Ukraina. En av världens främsta operasångerskor, Anna Netrebko, fick inte fortsatt anställning på Operan i Bayern.

Jacques Baudes bok, Operation Z, ger mig upprättelse. Det är nämligen en noggrann genomgång och bakgrund av Ukrainas historia, kriget i Ukraina och dess orsaker.
Författaren är inte vem som helst. Han var bl.a. tidigare säkerhetsrådgivare inom Nato, chef för FNs fredsbevarande operationer och tidigare överste i den schweiziska armén. Han ger en saklig och noggrann beskrivning och analys av de olika sidorna i detta krig. Han anger skälen till Rysslands militära ingripande som syftade till denazifiering och demilitarisering av Ukraina.

Operationen syftade framför allt till att skydda de rysktalande invånarna i Donbass i östra Ukraina. Befolkningen hade vid upprepade tillfällen bett Ryssland om militär hjälp inför Azovbataljonens terror och dödande.

Boken är indelad i 10 kapitel. Där får vi inledningsvis ta del av de historiska sammanhangen både i långtidsperspektiv, från andra världskriget fram till Minskavtalet och dagens situation. Vi får lära oss om högerextrimisternas framväxt och Svobodas nazistiska rötter och om hur Azovrörelsen uppstod. Ett av kapitlen heter träffande nog ”Väst vittvättar Ukraina”. Han tar upp Kanadas mångåriga militära insatser på legionärernas och Kievs sida. Han lyfter fram USAs och Storbritanniens roll sedan 2014. Boken innehåller även en noggrann beskrivning av de ryska insatserna där Natos utvidgning österut tas upp som ett av skälen för invasionen.

Boken är ett rätt bastant uppslagsverk om stridsförloppet. Han tar i slutet av boken upp färdigställandet av gasledningen Nordstream 2 och förstörelsen av den.  USA hade tidigt uppmanat Tyskland att dra sig ur projektet. Om Tyskland inte gjorde det hotade USA med straffåtgärder.

Så många som möjligt bör läsa denna bok om en konflikt i Europa som hotar att utvecklas till ett tredje världskrig. Att läsa Jacques Bauds bok är en ögonöppnare om Västs roll i Ukraina sedan murens fall. Ryssland lever med minnet av nazisternas ofattbara grymma brott mot bl.a. med miljoner dödade judar och polacker under andra världskriget.
Ryssland kan inte tillåta att Ukraina utvecklas till en plattform för USAs krig mot Ryssland som tankesmedjan Rand Corporations förutspått.

 Agneta Norberg

Inga kommentarer: