måndag 19 juni 2023

Lyckat möte lördagen den 17e juni
Idag 17e juni samlades vi i Svensk-Ryska vänskapsföreningen på Odenplan för att genomföra vårt planerade möte angående Barbarossadagen.

Det var varmt och därmed relativt folktomt, folk kanske låg på badstranden, en dag som denna.
Men vi genomförde vårt program. Och eftersom gott om tid till vårt förfogande, kunde vi ta talen gång till nya förbipasserande, med lämplig musik emellan.
Vår vackra banderoll och musiken lyste upp på torget,
Sammanfattningsvis blev det en dag vi kände oss nöjda med. kan se på.

NEDAN FINNS TAL OCH VIDEO FRÅN MÖTET

Här är en text skriven av Stefan Lindgren, uppläst av Barbro Kjelkerud.

22 juni, på tisdag, är det 82 år sedan Hitlertyskland på bred front gick till anfall
mot Sovjetunionen, i ett krig som syftade till att utrota stora delar av
sovjetfolken och förslava resten.

För oss, i länder som förskonades från kriget, är det lätt att tro de fruktansvärd
minnena från kriget borde ha förbleknat.

För det ryska och andra krigsdrabbade folken är det inte så. Ryssland brottas
fortfarande med födelsetal som går i vågor efter de generationer som
förlorades i kriget.

Fortfarande hittar man massgravar från kriget. Sommarsäsongen 2019 hittade
man exempelvis cirka 500 offer ur nyupptäckta gravarna.

Inte heller det rättsliga efterspelet är avslutat. Det har knappt börjat. Först de
senaste åren har ryska åklagar inlett brottmålsundersökningar rörande
folkmord.

Kunskapen om vad som hände har också fördjupats arkivdokument
avhemligats, t ex Hitler Generalplan Ost som talar om en målmedveten
förintelse av befolkningen.

Totalt dömdes offentligt enligt dekret nr 39 åren 1943–1949 252
krigsförbrytare från Tyskland, Österrike, Ungern, Rumänien, Japan och några
av deras medhjälpare från Sovjetunionen. Naturligtvis står detta antal inte i
proportion till antalet offer och till förstörelsen, men Sovjetunionen satte inte en
total vedergällning som mål.

Enligt den officiella uppskattningen förlorade Sovjetunionen 26,6 miljoner
människor under kriget. Detta var cirka 15 procent av landets totala befolkning.

Den stora majoriteten var obeväpnade och försvarslösa civila och utgjorde
minst 10 procent av landets totala befolkning! Av dessa utrotades mer än 7,4
miljoner människor medvetet på ockuperat territorium, inklusive mer än
216 000 barn. Mer än fyra miljoner människor dog på ockuperat territorium av
svält och sjukdomar som medvetet framkallats av nazisternas myndigheter.
Över 5 miljoner människor fördes bort till tvångsarbete och mer än 2 miljoner
av dem dog av den behandling de fick.

Låt mig ta några exempel

Smolensk-regionen – av 2 miljoner människor återstod 0,9 miljoner;
Regionens befolkning har inte ens idag återhämtat sig till det tidigare
befolkningstalet.

Detsamma gäller Orlov-regionen som förlorade 1,1 av 2 milj invånare..

Inte heller Kursk-regionen, som förlorade halva befolkningen, har återhämtat
sitt befolkningstal.

Detsamma gäller Voronezj, Brjansk, Pskov, Tver.

Inte heller i Leningrad-regionen har alla distrikt återhämtat sina befolkningstal.

Idag styr Europa återigen sina vapen till krig mot Ryssland och undervisar hela
tiden Ryssland i ”folkrätt” och ”demokrati” samtidigt som man skriver om
historien och försöker framställa Sovjetunionen som ansvarigt för andra
världskriget.

Vid krigsslutet valde Sovjetunionen att gå mjukt fram mot krigsförbrytare runt
om i Europa, i hopp om försoning och en framtid i fredlig samexistens.

Men istället för Willy Brandts ”ostpolitik” som gick ut på att bygga
förtroendefulla relationer österut styrs Tyskland idag av ledare som tycks
tragiskt omedvetna om sitt historiska ansvar.

I Sverige har vi istället för Palme-linjen om nedrustning mellanstormakterna
fått regeringar av små politiker, som inte kunnat hålla stånd mot Nato:s
massiva påtryckningar.

Det är hög tid för svenska folket att reagera och återta initiativet, Neutraliteten
och den fredliga utrikepsolitiken som tjänat oss i 200 år måste återställas.
Tal av Agneta Norberg

Media och Ukraina.
Barbarossadagen
23-06-17

 

Jag anklagar svensk massmeda för desinormation och underlåtenhet att göra sitt jobb när det gäller Ukraina-som är ett stort land som ligger i EUROPA och borde ha varit ett centralt land att rapportera om allt sedan murens fall.

 

Eftersom dagens händelser och ohyggligheter i Ukraina inleddes omedelbart när CIA och National Endowment for democracy valde Ukriana som ett vitkigt land att destabilisera och att USA/Nato skulle dominera landet. USA hade stora planer på att installera National Missile Defence, i landet som ju gränsar till Ryssland.Dessa raketr skulel nå Moskva på några minuter.Ukraina och Ryssland är ju egentligen historiskt samma land ......Men den väststyrda oranga revolutionen 2004 bäddade för USAs kupp i landet 2014.
Massmedia i Sverige har följt USAs nyhetsbyråer REUTERS,CNN m.fl och aldrig eller sällan självständigt utövat kontinuerlig nyhetsbevakning av händelserna i landet. Först när Ryssland gick in i Ukraina 2022 vaknade svensk media och inledde en mycket ensidig och ohistoriskt rapportering om Ukraina. Massmedias skildringar om vad som hände i Ukraina ända sedan murens fall ja. ända sena den ryska revolutionen,är alltså likartad i både Sverige och USA.
Det hade funnits mycket för media att rapportera om viljan funnits t.ex. när den folkvalde presidenten, Viktor Yanukovich, tvingades fly för sitt liv och att neo-nazisten Arsenij Yatesnyok som tillhörde det nybildade partiet Högra Sektorn, fick ta ledningen, tillsamman med karamell-fabrikanten Pjotr Porosjenko.
Det hade t.ex. varit intressant för svenska TV- tittare att få veta att, Victoria Nuland, numera en av president Bidens allra närmaste medarbetare i State Department, utsåg "Yats" som hon kallade ny-nazisten Yatsenjuk, att ta ledningen i Ukraina efter kuppen.
Och vad hände med de som satt i UKRAINAS folkvalda regeringen och parlament efter USAs kupp? Fick vi veta det? Nej.
De östliga delarna Donetsk och Lugansk med flera ville inte lyda under den nya kuppregimen och förklarade sig självständiga. Det hade nog varit viktigt för den svenska allmänheten att få veta att Kievregimen skickade den fruktade Azov-bataljonen till de östra regionerna för att kuva dem, ja dräpa dom. Främlingslegionärer var också med..de kom från sitt mördande i Syrien direkt till Donbass. Ledarna i Donetsk och Lugansk bad president Putin om militär hjälp för att försvara sig men Putin föreslog fredsuppgörelser i Minsk, Vitrysslands huvudstad. Där var ju både Frankrikes Hollande och Tysklands Merkel närvarande. Vem var president i USA under denna tid? Ja, den som mottog Nobels fredspris, alltså Barack Obama. Men varken USA eller Storbritannien var intresserade av ett fredavtal. Kriget och dödande fortsatte och svensk massmedia teg.
Institutet för mediastudier lämnade en rapport om Ukraina under hösten 2022. Och ställde frågor om hur rapporteringen gått till vid Bombningen av ett BB i Marioupol? Eller Förkomsten av USAs biologiska vapen i Ukraina? Hur har det raporterats eller massakern i Butja?Vad sa media om det?
De säjer att 90% av rapporteringen i Sverige sker från Sverige och inte på plats i Ukraina. Då är man ju beroende av de internationella, (USAbaserade) nyhetsbyråerna.Informationen och nyhterna har alltså filterats enligt denna rapport i flera steg innna de nått den svenska publiken. Allmänt kan säjas att svensk Media utpekar Ryssland som den främsta producenten av desinformation och propaganda och denna slutsat har de tagit från källor i Ukriana!
Det hade varit viktigt för att förstå helheten och Rysslands berättigade rädsla för USA/Nato ifall media hade brättat följande.
Att USAhar militärbaser i hela Europa, att USA installerat NMD i Polen och Rumänien, att USAs Sjätte flotta patrullerar i Svarta havet.
Eller varför inte berätta att ,HUNTER BIDEN, dåvarande vice preisdent Biden son, satt i styrelsen för Burisma Holdings,ett företagsom hade samarbete med Metabiota som har som sin specialitet pandemier alltså biologisk krigföring . De får ekonomiskt stöd av USAs försvarsdepartement.
Svensk massmedia är skyldiga till att hålla den svenska allmänheten totalt okunnig om varför Ryssland var pressade ja tvungna att invadera Ukraina. Målet är inte att ta över landet utan att se till att landet inte utgör en anfallsramp för USA kärnvapen och andra avapen .Att det bllir de nazifierat och demilitariserat. Sovjet tunuionen förlorade 30 tal miljoner människoliv under kriget mot nazismen. De har all rätt att försvara sig och säkra att de har en vänligt sinnad granne.
Vi minns KUBA.krisen! Då var USA beredd att utlösa ett kärnvapenkrig när Chrustjov beslöt att placera kärnvapenpå Kuba. Detta avvärjdes men Kennedy mördades efter ngt år av CIA .
Vi bör vara kunniga i histora och se likheterna och bekämpa Sveriges väg in i Nato som innebär att vårt land blir en plattform för USAs krig mot Ryssland.
MEDIA HAR EN STOR OCH VIKTIG ROLL.Vi måste avkräva dem sanningsenliga rapporter om vad som pågår i Ukraina! Följ oss i vår fredsaktion vid Myntorget varje fredag 12.00.Video med Agneta Norbergs tal


                                 >>>>> LÄNK <<<<<
 


Inga kommentarer: