torsdag 7 mars 2024

Rysstenen: Ett Minne av Historien
Rysstenen är en plats med en historisk betydelse. Den ligger drygt en halvmil från Krampen, en plats som tidigare användes som läger för sovjetryska militärer som flytt från tyskkontrollerade krigsläger till Sverige. Rysstenen restes till minne av de män som skickades tillbaka till Sovjetunionen år 1944 och gick ett osäkert öde till mötes i sitt hemland.

Stenen ligger precis bredvid vägen som naturligtvis kallas Ryssvägen, eftersom den byggdes av de sovjetiska krigsfångarna i Krampenlägret. Före detta krigsfångar hade huggit in symbolen hammaren och skäran på framsidan av stenen, tillsammans med texten “CCCP 1944”.

Denna sten är nu en symbolisk plats som påminner oss om historien och de människor som var inblandade i händelserna under andra världskriget.

Det är en plats som bär på minnen och berättelser från en svunnen tid, och den har blivit ett viktigt kulturarv som vi bör vårda och minnas.

Mats Lagerman placerade en minnesblomma med hälsningar från svensk/ryska vänskapsföreningen.

 Inga kommentarer: