torsdag 9 juni 2016

Nej till krig med Ryssland

Tidskriften Collier's omslag 27 oktober 1951. Tidningen
skildrade ett tänkt amerikanskt krig mot Ryssland
med bl.a.atombomber mot de stora städerna.

Ett antal amerikanska Rysslandskännare varnar i ett öppet brev
för de västliga försöken att isolera Ryssland och öka de militära
spänningarna.

Fredsaktivisten Agneta Norberg har översatt brevet.
Öppet brev: En rysk varning.4 juni, 2016

Vi, som har undertecknat detta öppna brev, är ryssar som lever och arbetar i USA. Vi har med stigande ångest och rädsla åsett hur USA och Natos politik har försatt oss på en extremt farlig kollisionskurs mot den ryska federationen, på samma sätt som mot Kina. Många respekterade, patriotiska amerikaner, som t.ex. Paul Craig Roberts, Stephen Cohen, Philip Giraldi, Ray Ms Govern och många andra, har uttalat varningar om ett tredje världskrig. Deras röster har tyvärr drunknat i ett bedövande massmedia larm som är fullt av vilseledande och ickeauktoriserade skildringar, som karaktäriserar den ryska ekonomin i totalt kaos och att den ryska militären är svag- detta allt utan grundläggande fakta. Men vi, som känner till den ryska historien, den rådande situationen i Ryssland och inom den ryska militären, kan inte svälja dessa lögner.

Vi känner nu att det är vår plikt,som ryssar som bor i USA, att varna USA:s befolkning och tala om att de förs bakom ljuset, och berätta sanningen för dem. Sanningen är följande:

Om det uppstår ett krig med Ryssland, kommer USA med största sannolikhet att förstöras, och de flesta av oss kommer att dödas. Låt oss ta ett steg bakåt och sätta det som nu händer i ett historiskt perspektiv.Ryssland har genomgått ofantliga lidanden på grund av att främmande trupper invaderat landet,då vi förlorade 22 miljoner människoliv vid andra världskriget.De flesta av dessa döda var civila, eftersom landet invaderades,och detta b betyder att ryssarna har lovat att aldrig låta en sådan katastrof hända igen.Varje gång Ryssland har invaderats, har slutat med rysk seger.1812, invaderade Napoleon Ryssland; 1814 red det ryska kavalleriet in i Paris.Den 22 juni1941, bombade Hitlers Luftwaffe Kiev; Den 8 maj,1945, vällde de ryska trupperna in i Berlin.

Saker och ting har förändrats sedan dess. Om Hitler skulle ha försökt sig på att anfalla Ryssland idag,skulle han vara död 20-30 minuter senare,hans bunker reducerad till glödande stenhög av ett anfall av en överljuds kryssningsmissil som avskjutits från ett litet ryskt fartyg någonstans i baltiska havet. Den operativa förmågan hos den nya ryska militären har utvecklats till att bli mycket övertygande, som ju demonstrerats vid de senaste aktionerna mot ISIS, Al Nusra och andra utländskt stödda terroristgrupper som opererar i Syrien. För rätt länge sedan tvingades Ryssland att besvara provokationer genom att utkämpa strider på sitt eget territorium.Men detta är inte längre nödvändigt. Rysslands nya vapen gör vedergällningen omedelbar, osynlig, ostoppbar och dödlig.

Alltså, om ett krig skulle bryta ut mellan USA och Ryssland i morgon skulle USA garanterat bli söndersmulat.I varje fall skulle det inte längre finnas elektricitet, inget internet, inga olje- eller gasledningar, inget vägnät, ingen flygtransportförmåga, eller GPS-baserade navigationer. Finans centra skulle ligga i ruiner. Regeringar på alla nivåer skulle upphöra att fungera.USAs väpnade styrkor, som är utplacerade runt hela världen, skulle inte längre få stöd. Som värst skulle USA kontinent vara täckt med radioaktiv aska. Vi säjer detta, inte för att var alarmister, utan därför att det är baserat på allt vi känner till, vilket gör oss själva alarmerade. Om Ryssland attackeras kommer hon inte att ge sig utan kommer att återgälda attacken och detta betyder utplåning av USA.

USAs ledare har gjort allt de kunnat för att leda situationen mot avgrundens brant. Först och främst, dess anti-ryska politik har övertygat det ryska ledarskapet om att göra eftergifter eller ingå i förhandlingar med väst är fruktlöst. Det har blivit allt mer uppenbart att väst kommer att stödja individer, rörelser eller regeringar som är anti-ryska, det kan vara skatteflyktiga ryska oligarker, ukrainska krigsförbrytare, saudiarabiskt stödda wahabbitiska terrorister i Tjetjenien eller punkare som vanhelgar katedraler i Moskva. NATO har nu i brott mot tidigare löften,utvidgats till Rysslands gräns, med USA soldater utplacerade i de baltiska staterna, inom artilleriskjutavstånd från S:t Petersburg, Rysslands andra största stad. Ryssland kan inte längre backa. Men Ryssland kommer inte att anfalla; men de vill heller inte vika sig eller ge sig. Det ryska ledarskapet har ett ofantligt stöd av 80% av det ryska folket. De återstående 20% anser att den ryska regeringen är för eftergiven mot den västliga omringningen.men Ryssland kommer att återgälda och provokationer eller ett misstag kunde utlösa en rad händelser som kommer att betyda miljoner amerikaners död och ett USA i ruiner.

Till skillnad från många i USA, som ser krig som ett spännande,utländskt äventyr, hatar ryska folket krig.De är rädda för krig.samtidigt är de beredda för ett krig och de har förberett sig för krig i flera år. Deras förberedelser har varit effektiva. Till skillnad från USA, som slösar oräkneliga miljarder på på dubiösa dyra vapensystem som t.ex.F-35 Joint Task Fighter, är Ryssland extremt sparsamma med sina försvarsrubler och får 10 gånger mer för pengarna jämfört med den uppblåsta krigsindustrin i USA. Det är sant att Rysslands ekonomi lidit av låga energipriser, men den är långt ifrån i spillror och en återgång till tillväxt förväntas så tidigt som nästa år. Senator John McCain, kallade Ryssland för, "En bensinstation förklädd till ett land". Han ljög förstås. Ja, Ryssland är världens största oljeproducent och den andra största oljeexportören av vete och kärnteknologi. Det är ett avancerat och sofistikerat samhälle på samma sätt som USA. Rysslands väpnade styrkor, både konventionella och kärnvapenstyrkor, är beredda att kämpa, och de kommer inte att bli en lätt match för USA och Nato, i synnerhet om kriget utbryter nära Rysslands gränser.

Det enda skälet till varför USA och Ryssland befinner sig på kollisionskurs, istället för att minska spänningarna, och samarbeta för att lösa internationella problem, är USA:s envisa vägran att acceptera att Ryssland är en jämbördig partner: Washington är benhårt besluten att vara "världsledaren" och den " oundgängliga nationen", trots att landets inflytande stadigt minskar i samband med en utrikespolitiska och militära katastrofer, som t.ex Irak, Afghanistan, Libyen,Syrien, Jemen och Ukraina. Ett fortsatt globalt ledarskap av USA är något som varken Ryssland, Kina och de flesta av världens andra länder vill acceptera. Denna gradvisa förlust av makt och inflytande har gjort att USA:s ledarskap har blivit helt hysteriskt; och det är ett kort steg mellan hysteri och att vara självmordsbenägen.USA:s politiska ledarskikt måste placeras under självmordsobservation.

Vi vänder oss först och främst till befälhavarna för USA:s väpnade styrkor att följa amiral William Fallons exempel, som när han blev tillfrågad om att starta ett krig mot Iran, svarade: "inte under mitt överinseende". Vi vet att ni inte är självmordsbenägna, och att ni inte vill dö för totalt oansvariga och storhetsvansinnig planer.Om möjligt säg till er stab, era kollegor och era civila överordnade att ett krig med Ryssland inte kommer att inträffa under ert överinseende. Eller lova det till er själva eller den dag då denna självmordsorder kommer, vägra att lyda den på grund av att detta är kriminellt. Glöm inte - enligt Nürnbergtribunalen: "Att inleda ett aggressionskrig... är inte enbart ett internationellt brott: det är det yttersta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsbrott eftersom det i sig innehåller den ackumulerade ondskan av alla brott." Allt sedan Nürnberg, är "Jag följde endast givna order", inte längre ett giltigt försvar, vi ber, bli inte krigsförbrytare!

Vi vänder oss även till det amerikanska folket att starta fredliga men starka aktioner i opposition mot alla politiska partier som går med på oansvariga, provokativa ryss-anklagelser, som ursäktar eller stöder en politik, av onödig konfrontation, med en kärnvapenmakt, som är kapabel att förstöra Amerika på en timme. Tala, bryt massmedias propaganda och gör era vänner i Amerika medvetna om faran för konfrontation mellan Ryssland och USA.

Det finns absolut inga objektiva skäl till varför USA och Ryssland ska anses vara fiender.Den rådande konfrontationen är endast ett resultat av extrema uppfattningar av den neokonservativa sekten, vars medlemmar lyckades infiltrera USA:s federala regering, under president Bill Clinton, och som anser att varje land som vägrar att lyda under diktat är en fiende som ska krossas.Tack vare deras oförtröttliga ansträngningar,har över en miljon oskyldiga människor dött i det tidigare Jugoslavien,i Afghanistan, i Irak, Libyen, Syrien, Pakistan, Ukraina, Jemen, Somalia och många andra länder, allt orsakat av deras dåraktiga framhärdande av att USA måste vara ett imperium, inte bara ett reguljärt, vanligt land och att alla världsledare måste böja sig för dem, eller störtas. Denna oemotståndliga styrka har slutligen mött en makt omöjlig att rubba - Ryssland.

USA måste tvingas att dra sig tillbaka innan de förintar oss alla.

Vi är absolut och kategoriskt övertygade om att Ryssland aldrig kommer att anfalla USA eller någon annan EU medlemsstat, att Ryssland inte alls är intresserad av att återupprätta Sovjetunionen och att det inte finns ett ryskt hot eller en rysk aggression. Mycket av Rysslands nya ekonomiska framgångar, har mycket att göra med att vi nu kan föra en politik som främjar Ryssland. Tidigare hade ju Sovjetunionen ansvar för många andra länder. Men vi är säkra på att om Ryssland attackeras eller hotas med anfall, kommer hon inte att vika sig och att det ryska ledarskapet inte kommer att blinka. Med stor sorg och tungt hjärta kommer de att utföra sin svurna plikt att avlossa ett kärnvapenanfall varifrån USA aldrig kommer att återhämta sig. Även om hela det ryska ledarskapet dödas i ett första slag, kommer den s.k. "Döda handen" (det s k Perimetr-systemet) automatiskt att avskjuta tillräckligt många kärnvapen för att stryka ut USA från den politiska kartan. Vi känner att vi har plikten att gör allt vi kan för att förhindra en sådan katastrof.

Evgenia Gurevich, Ph.D.

Viktor Katsap, PhD, Sr. Scientist Nu Flare Technology America,Inc.

Andrei Kozhev

Serge Lubomudrov

Dmitry Orlov

The Saker-A. Raevsky
Inga kommentarer: