torsdag 22 november 2018

Kom med till Petersburg 6-10 maj 2019!


Svensk-ryska vänskapsföreningen presenterar stolt ett erbjudande att delta i en resa till S:t Petersburg den 6-10 maj 2019.

Anmälningar ska vara inne till 10 december.

Programmet finns att ladda ner här.

Det totala priset kommer att ligga på ca 7 500 inklusive resan. Ju fler som anmäler sig desto billigare kan resan bli.

Det är inte bara ett mycket konkurrenskraftigt pris. Som framgår av programmet är det laddat av möten och sevärdheter.

Att resan sker i vänskapsföreningens regi borgar för kunniga guider och trevligt sällskap.

Skicka din anmälan till carmina.consult@icloud.com eller sv.rysk@gmail.com.

red

Inga kommentarer: