tisdag 20 oktober 2020

Protestmöte 31/10 kl 11 på Mynttorget

 Sanktioner dödar! Sanktioner dömer civila till fattigdom och sjukdom! FN:s generalförsamling uppmanar till att pausa sanktionerna under coronaepidemin.

Ändå fortsätter Sveriges utrikesminister att förorda sanktioner av än den ena, än den andra orsaken.

Kom och protestera!

FN:s generalförsamling antog 11 september en resolution om pandemin där det bl.a. heter att FN "manar till  ett omedelbart avlägsnande av omotiverade hinder för att säkerställa universell, snabb och rättvis tillgång till och rättvis fördelning av alla kvalitativa, säkra, effektiva och prisvärda viktiga hälsoteknologier och produkter, inklusive deras komponenter och prekursorer, som krävs i bekämpningen av COVID-19-pandemin".

Resolutionen som i sak innebär att ett lång rad sanktioner utfärdade av EU och USA borde hävas gäller inte bara några specifika mediciner.

Olagliga sanktioner dödar genom att beröva tillgång till mediciner men också som en fattigdomsfaktor.

Man måste komma ihåg vilken skada olagliga sanktioner gör i världen idag..

Olagliga sanktioner har dödat miljontals och dödar tusentals människor varje dag.

Sverige röstade tillsammans med 169 länder för FN-resolutionen som manar till hävande av olagliga sanktioner och alla sanktioner som inte är antagna av FN är redan av det skälet olagliga.

Samtidigt har Sveriges utrikesminister gått i spetsen för införande av nya sanktioner mot bl.a. Vitryssland och Ryssland. Det är länder som redan nu måste ha en hög grad av självförsörjning under påtvingad isolering. Men avstängningen av delar av deras ekonomier från världsmarknaden bidrar till fattigdom och det ökar spänningarna i vår del av världen.

Vi kräver därför att Sverige omedelbart börjar arbeta för FN-resolutionens genomförande i praktiken och i EU röstar för upphävande av alla sanktioner som inte stöds av FN-beslut.

Vi kräver en fredlig och neutral svensk utrikespolitik som strävare efter goda grannrelationer inte bara med Nato-blocket utan med alla länder i vår del av världen.

Detta är ett initiativ av några medlemmar i Svensk-ryska vänskapsföreningen.

Enskilda och föreningar som vill ansluta sig till initativet kan höra av sig till sv.rysk@gmail.com för mera information.

Se också https://sanctionskill.org/


Inga kommentarer: