söndag 1 november 2020

Sammanfattning från helgens manifestation

 

Ett tiotal personer deltog lördagen 31 oktober i en protest på Mynttorget i Stockholm mot USA/EU:s sanktionspolitik som skadar civilbefolkningen i många länder och skadar freden.br />

Stefan Lindgren, en av initiativtagarna förklarade:
- Vi protesterar mot den systematiska nedbrytning av relationerna med Ryssland och Vitryssland som denna regering och den föregående har bedrivit, en nedbrytning som fört dem nära nollpunkten.

Vi protesterar mot att den svenska regeringen, trots att den hycklande röstat för en välmotiverad resolution i FN om att upphöra med alla sanktioner som drabbar coronabekämpningen, samtidigt gått i spetsen för flera nya sanktioner.

Vi kräver stopp för sanktionspolitiken som drabbar och dödar oskyldiga.


Folkrättsjuristen Erik Göthe förklarade att sanktioner är ett instrument i folkrätten som endast tillkommer FN:s säkerhetsråd, varför USA/EU:s sanktioner är olagliga.

Ofta är de också olagliga för att de syftar till att påverka de inre förhållandena i ett land, vilket strider mot principen om icke-inblandning i FN-stadgan.

Samhällsvetaren Lars Drake, Uppsala, sa i sitt tal bl.a.

"Sverige har inte infört egna sanktioner, men deltar i 28 stycken riktade mot länder eller individer i enskilda länder. Av dessa har 15 någon grad av FN-stöd, men alla regleras genom rådsbeslut i EU. Det oftast förekommande är vapenembargo, frysning av tillgångar och reserestriktioner för enskilda. När det gäller sanktionerna mot Syrien listas 21 olika tillämpningsområden vilket innebär stora problem för människor i Syrien. De skulle ha varit förödande om inte länder som Ryssland, Iran och Kina vägrat att delta i dessa sanktioner....


USA, som i särklass bombat och invaderat flest andra länder och som använt sig av tortyr i betydande omfattning, har inte varit föremål för sanktioner av EU. Saudiarabien som bombat i Jemen och framkallat en svältkatastrof och Israel som under lång tid tillämpat en apartheidpolitik och genomfört etnisk rensning i stor skala är andra exempel på länder som inte fastnat i EU:s sanktionsnät.
Flera EU-länder har själva bombat andra länder utan stöd i FN-stadgan. Med vilken moralisk rätt har EU infört sanktioner mot länder som inte hotat något annat land? Jag har tröttnat på att använda ordet hyckleri, men vad ska jag göra?"

Talen som hölls vid mötet kommer att skrivas ut och överlämnas till utrikesminister Ann Linde.

Inga kommentarer: