måndag 26 april 2021

3 mindre städer nära Moskva

I en tid då det är svårt med resor kan vi vara glada att det åtminstone finns internet. Nedan finns 3 exempel på mindre städer man kan besöka över dagen om man befinner sig i Moskva, något att lägga på minnet.

Det kan vara lite svårt att ta sig till mer avlägsna ställen som turist i Ryssland. Men med tåg kan man lätt ta sig till närliggande mindre orter från de större städerna, och uppleva fler sidor av Ryssland än de största och mest kända städerna.


 

 


Inga kommentarer: