torsdag 30 november 2023

Återupplivning av en 400-årig arktisk by : Khatanga/Chatanga

 


Ett ambitiöst initiativ har tagits för att återställa Khatanga, en 398 år gammal bosättning i Krasnoyarsk-regionen, vid Khatangafloden som mynnar ut i Laptevhavet. Russian Geographical Society (RGS) leder ansträngningarna för att inte bara rensa Khatanga från konstgjort avfall, utan också återuppliva byns forna glans. Planen sträcker sig bortom att bara eliminera avfall; den inkluderar att skydda kustlinjen från kollapser och utveckla den vetenskapliga och turistiska potentialen. 


Under den första etappen av expeditionen, som ägde rum på sensommaren, studerade experter och frivilliga noggrant omgivningen. Prover togs för ytterligare tester, och i samarbete med försvarsministeriets personal och lokalbefolkningen avlägsnades avfall som hade legat där i årtionden från kusten. Året därpå kommer RGS-teamet att fortsätta rengöringsarbetet och parallellt med det delta i förberedande arbete för att främja områdets utveckling.

 

Khatanga, som en gång var en blomstrande by, har nu blivit ett stort miljöskadeobjekt. Den tidigare välståndet har ersatts av en kustlinje och tundra full av metallskrot och farliga petroleumprodukter. RGS har föreslagit ett omfattande projekt för att inte bara återvinna metallskrot utan också förstärka flodbankar som ständigt kollapsar. 


En avancerad järnmetallurgiverkstad planeras för att tillverka ett gabionnät av skrot för att stärka stranden och fylla det med stenar. Genomförandet av detta projekt kommer att påbörjas 2024. 

Under en expedition i augusti städade 70 frivilliga, specialister och militärpersonal från miljöenheten cirka 3 km av kustlinjen och avlägsnade cirka 200 ton avfall. RGS-volontärer genomförde geokemiska studier genom att ta jordprover för att bedöma föroreningsnivåerna. Denna information kommer att användas för att utforma en effektiv saneringsplan för området. 

Här kan du se en videofilm från expeditionen gjord av en av deltagarna. 

 
 
 

 
 
 

Det unika samarbetet mellan RGS och lokalbefolkningen är avgörande för projektets framgång. Byinvånarna har entusiastiskt deltagit i rensningen och insett vikten av att återställa sin by till sin forna glans. RGS har också implementerat inkluderande volontärarbete, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning deltar aktivt i arbetet. 


Framtidsutsikterna för Khatanga ser lovande ut, och det finns förhoppningar om att byn kan få status som Rysslands arktiska zons ryggradsbosättning. Detta skulle ge en betydande impuls till social och ekonomisk tillväxt, bostadsutveckling och en ökning av befolkningen. 


RGS har inte bara fokuserat på städningen av Khatanga utan har också öppnat flera turistvägar från byn, vilket gör den till en utgångspunkt för resor till anmärkningsvärda platser. Planer inkluderar ett mastodontmuseum, ett ishotell skuret i permafrosten och en etnisk by. 


Det långsiktiga målet för RGS är att använda erfarenheterna från Khatanga-projektet som en testplats för sitt övergripande projekt - Arktis. Bra städning. Metoderna och lärdomarna kommer att tillämpas på hela den ryska Arktis-regionen för att främja en hållbar och ansvarsfull hantering av dess unika ekosystem. 

Jan-Erik Lindblom 

 

 

 

 


Inga kommentarer: