måndag 13 maj 2024

"Det har jag inte med att göra"

                                       


När jag ser den här bilden, påminns jag om den tid vi lever i nu. En tid där vissa verkar gå omkring med näsan i vädret och tycker att de är lite förmer än resten av oss.

Det får mig att tänka på hur samhället ibland verkar splittrat, med människor som strävar efter att visa upp sig själva på bekostnad av gemenskapen och solidariteten.

Men trots det tror jag fortfarande på möjligheten att återuppliva känslan av sammanhållning. Att inte låta stoltheten få oss att glömma att vi alla är en del av samma samhälle, och att när vi jobbar tillsammans, kan vi verkligen göra skillnad. Så låt oss fortsätta att kämpa för ett samhälle där vi ser varandra som jämlikar och där vi alla spelar våra roller för att bygga upp något bättre.

JEL

Inga kommentarer: