fredag 5 februari 2021

VARFÖR UTGÖR NAZISTERNAS BROTT MOT DET SOVJETISKA FOLKET FOLKMORD.

"Denis Sadovnikov, vice generaldirektör (chefsjurist, vice generaldirektör) vid Stiftelsen för sociala och kulturella initiativ
i juridiska frågor, ordförande för det ryska advokatsamfundets kommission för det juridiska arvet från andra världskriget, internationell humanitär rätt, krigsbrott och brott mot mänskligheten

I maj 2019 öppnade Rysslands undersökningskommittéett brottmål rörande folkmord enligt artikel 357 i Ryska federationens straflag efter upptäckten av en ny massgrav med civila i närheten av byn Zjestjanaja Gorka. Upptäckten gjordes av en grupp medarbetare från Rysslands efterforskningsrörelse inom ramen för det internationella projektet ”Utan preskriptionstid”. Sökgruppen hittade kvarlevorna av 42 personer, inklusive tre barn och en gravid kvinna. Under sommarsäsongen 2019 grävdes sammanlagt upp kvarlevorna av cirka 500 offer ur de nyupptäckta gravarna."

Läs vidare på Ryska riksförbundets sida: https://rurik.se/nyheter/21502

Inga kommentarer: