fredag 16 februari 2024

900 dagars belägring av Leningrad

Den 27 januari 1944 befriades Leningrad, numera S:t Petersburg, från nazisternas belägring.

Leningrad med 3 miljoner var nästan helt omringad, ytterst lite förnödenheter nådde fram. Följden blev brist på mat och andra livsnödvändigheter.

Under belägringen dog ungefär 1 miljon civila av hunger, av kyla som var svår minus 30 grader och av relaterade sjukdomar.

Vattenledningar frös sönder så människor hämtade vatten från Neva. I Sverige lever ett samtida vittne till blockaden som bröts för 80 år sedan: Galina Dakany, född den 25 juli 1935 i Leningrad. 

Den 14é februari framträdde hon på Café Tårtan Hornsgatan 32 i Stockholm, med sång och sin berättelse om hur hon och hennes mamma och systrar var med om att överleva och att till slut evakueras via Livets väg vidare till Sibirien

Nedan kan du ta del av hennes berättelse och höra sånger från mötet!
Inga kommentarer: