torsdag 2 juli 2020

Rysk omröstning om konstitutionen

Den 1a juli hölls omröstningen för ändringar i den ryska konstitutionen, vilket en majoritet röstade för. Inte helt oväntat har kritik kommit från västerländsk media, där den allmänna uppfattningen är att dessa ändringar är ett steg i diktatorisk riktning.

Ändringarna gör det bland annat möjligt för nuvarande president (Putin) att bli omvald i valet 2024, och teoretiskt sett skulle han kunna inneha presidentposten till år 2036 om han då åter blir vald år 2030. Det är dock felaktigt att kalla detta för diktatoriska ändringar då det för det första hållts en omröstning, och för det andra finns det ingen absolut garanti att Putin blir vald i nästa val eller ens ställer upp som kandidat, endast en möjlighet. Vi kan jämföra med Sverige där samma person kan inneha statsministerposten i princip hur länge som helst, så länge majoriteten röstar för.

Utöver denna punkt, som varit den man valt att fokusera på, så innebär ändringarna fler saker. Exempelvis kommer statsduman kunna godkänna premiärminister, vice premiärminister och federala ministrar, utan presidentens godkännande. Presidenten kommer endast i vissa fall kunna avlägsna dem från sin tjänst.

De som innehar viktiga positioner inom landets säkerhet får inte ha utländskt medborgarskap och en presidentkandidat måste ha bott i Ryssland i minst 25 år istället för 10 år. Detta kan vara ett sätt att säkerställa ryska intressen, att dessa kommer i första hand.

Socioekonomiska ändringar kommer också att ske, som höjning av minimilön och pensioner.

Den negativa snedvridningen som oftast förekommer i svensk massmedia av allt som rör Ryssland är något som bör motverkas. Det ska finnas legitima anledningar att kritisera, i detta fall är det tydligt att många inom svensk massmedia ännu en gång tyvärr valt att utgå ifrån det invanda mönstret, att allt som händer i Ryssland är fel och dåligt oavsett.

När det gäller själva omröstningen så finns det också skepsis. Något som ryske ambassadören Viktor Tatarintsev svarar på i denna artikel:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7507213

Inga kommentarer: