tisdag 30 juni 2020

Freden i Kardis

En svensk-rysk historienotis i samband med dagens datum.

Den 21 juni (1 juli) år 1661 slöts ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland efter flera års konflikter om gränser. Då fredsavtalet slöts i Kardis (numera Kärde, Estland) kallas det för "Freden i Kardis". I och med beslutet om fred så fick Sverige tillbaka de områden som Ryssland erövrat under det 6 år långa kriget, som kallas för Karl X Gustavs ryska krig. Utöver det så skulle alla ryska fartyg i varvet i Tsarevitj-Dmitriev (numera Koknese, Lettland) förstöras.

Inga kommentarer: